Rechtsradicale uitingen op internet, extreemrechtse gabbers en verdere radicalisering vragen om een andere benadering.

Andere aanpak

Extreemrechtse politieke partijen in Nederland zijn momenteel van weinig betekenis. Des te belangrijker zijn rechtsradicale uitingen op internet, extreemrechtse gabbers en verdere radicalisering waardoor hardere, tot geweld geneigde neonazigroepen ontstaan.

Kronieken

Kronieken

Historische overzichten.

Lees meer

Deze situatie vraagt om een nieuwe aanpak, zoals het actief stimuleren van deradicalisering. Tegelijkertijd kan het strafrecht beter worden benut. Dit laatste geldt tevens in het algemeen voor de strafrechtelijke bestrijding van discriminatie. Het wettelijk kader is op orde, maar de toepassing schiet te kort.

Tien jaar

Dit zijn enkele uitkomsten van de zevende rapportage van de Monitor Racisme & Extremisme, een anno 2006 tien jaar bestaand wetenschappelijk onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden en de Anne Frank Stichting. Aan deze rapportage, die onder redactie staat van Jaap van Donselaar en Peter R. Rodrigues, is ook bijgedragen door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.

11 november 2006: Demonstratie van extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie in Zoetermeer. (Foto: ANP)

Inhoud

De redactie van de zevende monitor is in handen van Jaap van Donselaar (Anne Frank Stiuchting en Universiteit Leiden) en Peter R. Rodrigues (Anne Frank Stichting). Verder hebben de volgende (gast)auteurs meegewerkt: Frank Bovenkerk en Jenny Goldschmidt (beiden Universiteit Utrecht), Frank Buijs, Froukje Demant en Atef Hamdy (allen Universiteit van Amsterdam), Dienke Hondius, Sara Grunenberg, Jaap Tanja en Willem Wagenaar (allen Anne Frank Stichting). (Anne Frank Stichting en Universiteit Leiden) en Peter R. Rodrigues (Anne Frank Stichting).

Het rapport bevat de volgende hoofdstukken:

 1. Inleiding;
 2. Racistisch en extreem-rechts geweld in 2005;
 3. Het gebruik van etnische profielen bij het voorkomen en opsporen van strafbare feiten die een bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid;
 4. Antisemitisme in 2005: patronen en trends;
 5. Islamofobie;
 6. Extreemrechtse formaties in Nederland;
 7. Radicalisering van moslimjongeren;
 8. Deradicalisering: lessen uit Duitsland, opties voor Nederland?;
 9. Opsporing en vervolging in 2005;
 10. De strafmaat bij racistisch geweld;
 11. Slotbeschouwing.

Downloaden

Jaap van Donselaar en Peter R. Rodrigues (red.), Monitor racisme & extremisme: zevende rapportage. Amsterdam : Anne Frank Stichting / Universiteit Leiden, 2006. - ISBN 978-90-8667-960-7

Het rapport is alleen digitaal beschikbaar.

Download (2506KB)

Supplement

Jaap van Donselaar en Willem Wagenaar, Monitor racisme & extremisme: Racistisch en extreem-rechts geweld in 2006, Amsterdam: Anne Frank Stichting / Universiteit Leiden, 2007. - 21 p.

Download (pdf) (286KB)

Bekijk ook

2011: Extreemrechts in Amsterdam Dalende trend

Het algemene doel van dit onderzoek is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de Amsterdamse situatie met betrekking…

Lees meer

2010: Botsing van grondrechten 9e monitorrapportage

In december 2010 werd de negende rapportage van de Monitor Racisme & Extremisme gepubliceerd...

Lees meer

2010: Discriminatie vaak niet gemeld Monitor rassendiscriminatie

Mensen die rassendiscriminatie ervaren, doen hiervan vaak geen melding bij een daarvoor bestemde instantie...

Lees meer
Aanhangers van de Nederlandse Volks-Unie demonstreren in januari 2007 in Apeldoorn

2010: In en uit extreemrechts Complexe processen

Wanneer zij nieuwkomers confronteren met hun eigen negatieve ervaringen blijkt dat zeer overtuigend te werken...

Lees meer
Bij een extreemrechtse demonstratie heeft de politie bepaald dat beledigende symbolen niet getoond mogen worden, waaronder het cijfer '88'

2009: Deradicaliseren in de praktijk Nieuwe aanpak kansrijk

Kan een proces van deradicalisering worden gestimuleerd of ondersteund? Geïnspireerd op buitenlandse ervaringen is in de…

Lees meer

2008: Islamofobie neemt toe 8e monitorrapportage

Het probleem van 'islamofobie' is in Nederland afgelopen jaar aanzienlijk groter geworden...

Lees meer

2007: Bestrijding Prioriteit aanpak discriminatie helpt

Desondanks worden nog te veel klachten van burgers slechts als melding opgenomen of wordt er geen vervolging ingesteld...

Lees meer

2006: Andere aanpak 7e monitorrapportage

Extreemrechtse politieke partijen in Nederland zijn momenteel van weinig betekenis...

Lees meer

2006: Discriminatie ervaringen Monitor rassendiscrimatie

Anders dan vaak wordt aangenomen is men veel eerder geneigd met een discriminatieklacht naar de politie te gaan dan naar…

Lees meer

2005: Lonsdalejongeren Vlag dekt lading niet

Het Lonsdalevraagstuk is primair een probleem van spanningen tussen autochtone en allochtone jongeren...

Lees meer

2004: Van groeiende betekenis 6e monitorrapportage

Dat is de belangrijkste uitkomst van de zesde rapportage van de Monitor racisme en extreem-rechts...

Lees meer

2004: Discriminatie Roma en Sinti Vrijwel niet gemeld

Roma en Sinti in Nederland – in de volksmond 'zigeuners' genoemd – kampen met grotere achterstanden in het…

Lees meer

2003: Toename antisemitisme Minder racistisch geweld

In 2002 is antisemitische geweldpleging in Nederland toegenomen: 46 gevallen tegen 18 in het voorgaande jaar...

Lees meer

2002: Sporen van 11 september 5e monitorrapportage

Het aantal racistische en extreemrechtse incidenten in Nederland is in 2001 sterk gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor,…

Lees meer
Op een demonstratie op de Dam in Amsterdam, april 2000, worden borden meegdragen die zich keren tegen de joodse gemeenschap in het algemeen. Vanwege het antisemitische karakter heeft de politie sommige daarvan in beslag genomen.

2001: Ernstiger incidenten 4e monitorrapportage

Dit blijkt uit de vierde rapportage van de Monitor racisme en extreem-rechts...

Meer

2000: Verdere afkalving 3e monitorrapportage

Het racistisch en extreemrechts geweld neemt toe, aldus de derde rapportage Monitor racisme en extreem-rechts...

Lees meer

1998: Racisme op internet 2e monitorrapportage

Racistische, antisemitische en extreemrechtse groeperingen maken op grote schaal gebruik van internet voor het naar buiten…

Meer
ANTI CD-LEUZE OP MUUR

1997: Terreinverlies extreemrechts 1e monitorrapportage

De extreemrechtse partijen verliezen terrein...

Meer