Monitor Rassendiscriminatie 2009

Discriminatie vaak niet gemeld

Mensen die rassendiscriminatie ervaren, doen hiervan vaak geen melding bij een daarvoor bestemde instantie. In 2009 werd meer dan 70 procent van de incidenten nergens gemeld.

Kronieken

Kronieken

Historische overzichten.

Lees meer

Dat blijkt uit de Monitor Rassendiscriminatie 2009.  De meest genoemde reden om niet te melden is de opvatting dat het geen zin heeft. De mentaliteit van mensen die discrimineren is toch niet te veranderen, is een van de achterliggende gedachten.

De monitor is het vervolg op de Monitor Rassendiscriminatie 2005 en is in opdracht van het ministerie van VROM samengesteld door Art.1 in samenwerking met de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden. De publicatie bestaat uit een survey naar discriminatie-ervaringen en een inventarisatie van beschikbare gegevens over rassendiscriminatie in Nederland. De monitor laat zien in hoeverre incidenten voorkomen op de verschillende terreinen, zoals onderwijs, horeca en internet, en in specifieke vormen, zoals antisemitisme, rechts-extremisme en discriminatie van moslims.

Ervaren discriminatie

Uit de monitor blijkt dat discriminatie kan leiden tot een gevoel van machteloosheid. Op de terreinen horeca en arbeidsmarkt kan dat bijvoorbeeld tot uiting komen in vermijdingsgedrag van mensen die discriminatie ervaren. Mensen ontwijken dan horecagelegenheden en arbeidssectoren waar ze verwachten gediscrimineerd te worden.

De monitor toont verder een lichte daling van de mate van ervaren discriminatie ten opzichte van 2005. In 2009 ervoer gemiddeld 41 procent van de Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen discriminatie op grond van afkomst, huidskleur of geloof. In 2005 was dat 47 procent. Autochtone Nederlanders maken relatief weinig rassendiscriminatie mee (3 procent in 2009). Discriminatie blijkt vooral hard aan te komen als zelfontplooiing wordt belemmerd en als de dader een gezagsdrager is.

Discriminatie op grond van godsdienst wordt met name door moslims ervaren. Onderzoek laat zien dat zij negatieve gevolgen ondervinden van het veelal stereotype en generaliserende discours rondom moslims en de islam. Opvallend is het toenemende aantal geweldsdelicten gericht tegen moslims in Nederland.

Inhoud

De redactie van de Monitor Rassendiscriminatie 2009 is in handen van Igor Boog, Wies Diensbach (beiden Landelijk Expertisecentrum van Art. 1), Jaap van Donselaar (Centre for Terrorism & Contraterrorism, Universiteit Leiden – Campus Den Haag) en Peter R. Rodrigues (Anne Frank Stichting en Universiteit Leiden). Verder hebben de volgende auteurs meegewerkt: Saskia van Bon, Marije Braakman en Gregor Walz (allen Landelijk Expertisecentrum van Art. 1), Marcel Coenders (Universiteit Utrecht), Jan Kik (ADV Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden), Marija Davidović, Jaap Tanja  en Willem Wagenaar (allen Anne Frank Stichting). Het rapport bevat de volgende hoofdstukken:

 1. Inleiding;
 2. Discriminatie-ervaringen;
 3. Onderwijs;
 4. Arbeidsmarkt;
 5. Huisvesting en woonomgeving;
 6. Horeca;
 7. Politie en justitie;
 8. Racistisch en extreem-rechts geweld in 2008;
 9. Extreem-rechtse formaties;
 10. Internet;
 11. Antisemitisme;
 12. Discriminatie op grond van het islamitisch geloof;
 13. Discriminatieverboden en de strafrechtelijke aanpak in 2008.

Downloaden

Igor Boog, Wies Diensbach, Jaap van Donselaar, Peter R. Rodrigues (red.), Monitor rassendiscriminatie 2009, Rotterdam: Landelijk Expertisecentrum van Art.1, 2010. - 259 p. - ISBN 978-90-5091-020-9

Het rapport is alleen digitaal beschikbaar.

Download pdf (1275KB)

Bekijk ook

2011: Extreemrechts in Amsterdam Dalende trend

Het algemene doel van dit onderzoek is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de Amsterdamse situatie met betrekking…

Lees meer

2010: Botsing van grondrechten 9e monitorrapportage

In december 2010 werd de negende rapportage van de Monitor Racisme & Extremisme gepubliceerd...

Lees meer

2010: Discriminatie vaak niet gemeld Monitor rassendiscriminatie

Mensen die rassendiscriminatie ervaren, doen hiervan vaak geen melding bij een daarvoor bestemde instantie...

Lees meer
Aanhangers van de Nederlandse Volks-Unie demonstreren in januari 2007 in Apeldoorn

2010: In en uit extreemrechts Complexe processen

Wanneer zij nieuwkomers confronteren met hun eigen negatieve ervaringen blijkt dat zeer overtuigend te werken...

Lees meer
Bij een extreemrechtse demonstratie heeft de politie bepaald dat beledigende symbolen niet getoond mogen worden, waaronder het cijfer '88'

2009: Deradicaliseren in de praktijk Nieuwe aanpak kansrijk

Kan een proces van deradicalisering worden gestimuleerd of ondersteund? Geïnspireerd op buitenlandse ervaringen is in de…

Lees meer

2008: Islamofobie neemt toe 8e monitorrapportage

Het probleem van 'islamofobie' is in Nederland afgelopen jaar aanzienlijk groter geworden...

Lees meer

2007: Bestrijding Prioriteit aanpak discriminatie helpt

Desondanks worden nog te veel klachten van burgers slechts als melding opgenomen of wordt er geen vervolging ingesteld...

Lees meer

2006: Andere aanpak 7e monitorrapportage

Extreemrechtse politieke partijen in Nederland zijn momenteel van weinig betekenis...

Lees meer

2006: Discriminatie ervaringen Monitor rassendiscrimatie

Anders dan vaak wordt aangenomen is men veel eerder geneigd met een discriminatieklacht naar de politie te gaan dan naar…

Lees meer

2005: Lonsdalejongeren Vlag dekt lading niet

Het Lonsdalevraagstuk is primair een probleem van spanningen tussen autochtone en allochtone jongeren...

Lees meer

2004: Van groeiende betekenis 6e monitorrapportage

Dat is de belangrijkste uitkomst van de zesde rapportage van de Monitor racisme en extreem-rechts...

Lees meer

2004: Discriminatie Roma en Sinti Vrijwel niet gemeld

Roma en Sinti in Nederland – in de volksmond 'zigeuners' genoemd – kampen met grotere achterstanden in het…

Lees meer

2003: Toename antisemitisme Minder racistisch geweld

In 2002 is antisemitische geweldpleging in Nederland toegenomen: 46 gevallen tegen 18 in het voorgaande jaar...

Lees meer

2002: Sporen van 11 september 5e monitorrapportage

Het aantal racistische en extreemrechtse incidenten in Nederland is in 2001 sterk gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor,…

Lees meer
Op een demonstratie op de Dam in Amsterdam, april 2000, worden borden meegdragen die zich keren tegen de joodse gemeenschap in het algemeen. Vanwege het antisemitische karakter heeft de politie sommige daarvan in beslag genomen.

2001: Ernstiger incidenten 4e monitorrapportage

Dit blijkt uit de vierde rapportage van de Monitor racisme en extreem-rechts...

Meer

2000: Verdere afkalving 3e monitorrapportage

Het racistisch en extreemrechts geweld neemt toe, aldus de derde rapportage Monitor racisme en extreem-rechts...

Lees meer

1998: Racisme op internet 2e monitorrapportage

Racistische, antisemitische en extreemrechtse groeperingen maken op grote schaal gebruik van internet voor het naar buiten…

Meer
ANTI CD-LEUZE OP MUUR

1997: Terreinverlies extreemrechts 1e monitorrapportage

De extreemrechtse partijen verliezen terrein...

Meer