In opdracht van de Anne Frank Stichting heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek verricht naar meldingen bij de politie van aan racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie gelieerde incidenten.

Racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie

Het rapport biedt cijfers over het aantal aangiftes, de afdoening, de verdachten en de aard van de incidenten over de jaren 2010 en 2011. De gegevens zijn gebaseerd op de door de politie geregistreerde incidenten. Ze laten zien dat het aantal aan racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie gelieerde incidenten over de hele linie genomen in 2010 en 2011 vrij constant is.

Nieuwe onderzoeksmethode

Voor dit onderzoek is een nieuwe manier van gegevensverzameling bij de politie gebruikt. Onderzocht is hoe vaak de genoemde onderwerpen voorkomen in de politieregistratie. Op basis daarvan is te lezen over het aantal aangiftes, verdachten en de aard van de incidenten. Ook zijn regionale verschillen in Nederland weergegeven en de afhandeling van de zaken door het Openbaar Ministerie.

Bevindingen

  • Uit de rapportage komt onder meer naar voren dat het aantal aan racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie gelieerde geregistreerde incidenten over de hele linie genomen over 2010 en 2011 vrij constant is.
  • Geregistreerde antisemitisme-incidenten, zoals mishandeling en het bekladden van synagogen, zijn toegenomen (19 in 2010, 30 in 2011).
  • Geregistreerde incidenten waarin gescholden wordt met een antisemitische intentie, blijven min of meer constant (1173 in 2010, 1098 in 2011).
  • Er is een verdere afname zichtbaar in de ledenaantallen van extreemrechtse organisaties en manifestaties.
  • Incidenten met racistische motieven (racisme en racistisch schelden) worden het meest geregistreerd: 2695 meldingen in 2011.
  • Racistisch schelden werd in 2010 1440 bij de politie gemeld, in 2011 was dat 1433 keer.
  • Racisme komt vooral tot uiting in belediging, geweldpleging of dreiging daarmee.
  • De verdachten van racisme en discriminatie zijn gemiddeld 30-32 jaar; verdachten van aan antisemitisch en racistisch schelden gelieerde incidenten zijn gemiddeld 23-27 jaar. Hierbij valt de jonge leeftijd van de, meest mannelijke, daders op in geval van antisemitisch schelden.
  • Een derde van de daders is tussen de 15 en 19 jaar oud.
  • In de Randstad vinden de meeste geregistreerde incidenten plaats, in het bijzonder rond de twee grootste steden (Amsterdam en Rotterdam).

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat vooral bij antisemitisme en racisme, schelden het meest voorkomt. De onderzoekers duiden dit ook als een algemene verruwing van het taalgebruik: kennelijk gebruikt men in een scheldpartij gemakkelijk en achteloos antisemitische of racistische begrippen.

Tot slot constateren de onderzoekers dat politie en Openbaar Ministerie zaken voortvarend lijken op te pakken.

Download rapportage

‘Racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie in Nederland’ in PDF.

Nu downloaden (4467KB)

Opdrachtgever

Het Verwey-Jonker Instituut voerde het onderzoek uit in opdracht van de Anne Frank Stichting. De uitkomsten zijn primair gebaseerd op door de politie in BVH geregistreerde incidenten die zijn gelieerd aan racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie. Hieraan gekoppeld zijn gegevens van het Openbaar Ministerie. Aanvullend is gebruikgemaakt van gegevens van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV), het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en van gegevens verkregen uit de nieuwsmedia.

Bekijk ook

Demonstratie tegen Vluchtelingenopvang

6e rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld over het jaar 2016

In opdracht van de Anne Frank Stichting verrichtte het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de…

Meer

5e rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld over het jaar 2015

In 2015 was sprake van een stijging van racistische incidenten gericht tegen moslims, een groeiende aanhang van extreemrechts en een afname van het aantal antisemitische incidenten.

Meer

4e rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld over het jaar 2014

In 2014 werden 4092 incidenten geteld op het gebied van racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld.

Meer
Aanhangers van de Nederlandse Volks-Unie tijdens een demonstratie in Nijmegen op zaterdag 4 maart, drie dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

3e rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld over het jaar 2013

Van de 4283 incidenten uit 2013 werden door justitie maar 36 incidenten als strafbare discriminatie bestempeld.

Meer

2e rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld over het jaar 2012

Het aantal racistische incidenten in 2012 betrof 2077, een toename van ruim 25% ten opzichte van 2011.

Meer

1e rapportage racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie over de jaren 2010 en 2011

Cijfers over het aantal aangiftes, afdoening, verdachten en aard van de incidenten over de jaren 2010 en 2011.

Meer