In 2014 werden 4092 incidenten geteld op het gebied van racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld.

Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld

In opdracht van de Anne Frank Stichting verrichtte het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de politie van overtredingen en misdrijven over deze thema’s. Het opvallendst is de grote stijging van het aantal racistische incidenten in 2014, 26% meer ten opzichte van 2013, een voortzetting van een ontwikkeling uit voorgaande jaren.

Demonstratie Pro Patria Schilderswijk Den Haag 10 augustus 2014. Foto: Kafka.

In 2014 zijn er 2764 incidenten met een racistisch karakter geteld in het incidentregistratiesysteem van de politie (BVH). In vergelijking met 2189 incidenten in 2013 is dit een stijging van 26%. Ook het aantal antisemitische incidenten nam toe, van 61 in 2013 naar 76 in 2014. Veel van deze incidenten speelden in de zomermaanden tijdens de Israëlische militaire operatie 'protective edge' gericht tegen Hamas.

Het totaal aantal incidenten van 2014 (4092) was lager dan dat van 2013 (4283). Dit heeft te maken met een sterke afname van het aantal scheldincidenten, van 2218 in 2013 naar 1535 in 2014.

Verschillen antisemitische en racistische incidenten

Verdiepend onderzoek in deze monitor laat zien dat bij antisemitisch geweld antisemitische intenties vaak een rol spelen. Bij racistisch geweld is veel vaker sprake van een escalatie binnen een ander incident, bijvoorbeeld racistisch schelden tijdens een verkeersruzie. Antisemitisch geweld vindt vaker dan racistisch geweld in een politieke context plaats, zoals reacties op gebeurtenissen in het Palestijns-Israëlisch conflict.

Extreemrechtse incidenten

Het aantal incidenten met een extreemrechtse achtergrond steeg van 17 in 2013 naar 42 in 2014. Het lijkt erop dat veel van deze incidenten een relatie hebben met sterk gepolariseerde discussies in Nederland rond bijvoorbeeld Zwarte Piet en de Islam.

Betere registratie door politie

Het thema discriminatie is bij politie prominenter in beeld; agenten zijn discriminatiezaken beter gaan registreren. Onderzoek naar de justitiële aanpak van racisme en antisemitisme laat opnieuw zien dat de inzet van de strafrechtelijke discriminatieverboden (en daarmee de mogelijkheid tot strafverzwaring) zeer beperkt is. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven vanaf 2015 delicten met een discriminatoir aspect beter in haar registratie mee te nemen, zodat er eindelijk een compleet zicht van het gehele justitiële traject rondom discriminatie verkregen kan worden.

Download

De Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland (PDF).

Download (3618KB)

Bekijk ook

Demonstratie tegen Vluchtelingenopvang

6e rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld over het jaar 2016

In opdracht van de Anne Frank Stichting verrichtte het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de…

Meer

5e rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld over het jaar 2015

In 2015 was sprake van een stijging van racistische incidenten gericht tegen moslims, een groeiende aanhang van extreemrechts en een afname van het aantal antisemitische incidenten.

Meer

4e rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld over het jaar 2014

In 2014 werden 4092 incidenten geteld op het gebied van racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld.

Meer
Aanhangers van de Nederlandse Volks-Unie tijdens een demonstratie in Nijmegen op zaterdag 4 maart, drie dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

3e rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld over het jaar 2013

Van de 4283 incidenten uit 2013 werden door justitie maar 36 incidenten als strafbare discriminatie bestempeld.

Meer

2e rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld over het jaar 2012

Het aantal racistische incidenten in 2012 betrof 2077, een toename van ruim 25% ten opzichte van 2011.

Meer

1e rapportage racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie over de jaren 2010 en 2011

Cijfers over het aantal aangiftes, afdoening, verdachten en aard van de incidenten over de jaren 2010 en 2011.

Meer