Een museum

  • Printen

Fragment uit een KRO radio-uitzending van 3 mei 1960.

Otto Frank met Koningin Juliana bij draaibare boekenkast (1979)

Van schuilplaats tot museum

De geschiedenis van het Anne Frank Huis

Meer

Vlak naast de Amsterdamse Westertoren, dames en heren, vond vanmorgen een korte maar aangrijpende plechtigheid plaats.

"Vandaag 3 mei 1960, op de 3e verjaardag der Anne Frank Stichting, en aan de vooravond van de jaarlijkse dodenherdenking, 15 jaar na de bevrijding, heet het bestuur u welkom. Deze keer niet elders in de stad, zoals vorige malen, maar voor het eerst op de plaats zelf, waar de Anne Frank idee haar stoffelijke centrum heeft, het Anne Frank Huis, Prinsengracht 263, Amsterdam." Aldus de voorzitter van de Anne Frank Stichting, Mr. Bakels.

Het huis waarin het tengere Joodse meisje haar dagboek schreef is gerestaureerd, en vanmorgen werd het door burgemeester Van Hall weer opengesteld.

"Amsterdam is door de eeuwen heen een stad geweest waar mensen, die vervolgd werden om hun ras of om hun geloof, een veilig toevlucht vonden."

Het Anne Frank Huis is niet alleen een gedenkwaardige plaats. Het is bovendien een gebouw waarin de idealen van Anne Frank in de vorm van een Internationaal Jeugdcentrum verwezenlijkt zouden kunnen worden. Ernaast komt een studentenhuis waarover de Anne Frank Stichting ieder jaar in juli en augustus de beschikking zal krijgen.

"Ik ben zo ontzettend dankbaar dat wij in Amsterdam dit huis hebben mogen krijgen en dat hiernaast zal komen een studentenhuis, waardoor een nauwe band met de jeugd blijft bestaan, en het Anne Frank Huis niet alleen zal worden een soort van monument waar men gaat kijken en waar men zegt "hier is dat dagboek geschreven", maar dat het in het volle leven zal blijven staan."

Het Achterhuis is weer open. Het zal een permanent bewijs zijn dat de gedachte aan Anne Frank geen emotionele persoonsverering is maar het levendig houden van een herinnering die een verbeterende levensvatbaarheid heeft.

Het was tenslotte Annes vader, Otto Frank, die ontroerd een dankwoord sprak.

"Ik vraag vergiffenis, als ik hier in dit huis, niet meer tot u spreek. U zult begrijpen dat de gedachte aan alles dat hier gebeurd is, mij te machtig is. Ik kan alleen u allen danken voor de interesse, dat u door uw komst hier toont. En ik hoop, dat u ook in de toekomst het werk van de Anne Frank Stichting en van het Internationale Jeugdcentrum moreel en in elk (…) ander opzicht zult steunen.