แอนน์ แฟรงก์คือใคร และเหตุใดเธอจึงมีชื่อเสียงโด่งดังมาก

แอนน์ แฟรงก์จาเป็นต้องหลบซ่อนตัวในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อหลบหนีการไล่ทาร้าย
และการสังหารชาวยิวของพวกนาซี เธอถูกพบตัวและได้เสียชีวิตลงในค่ายกักกันเบอร์เกน-เบลเซน
เรื่องราวของเธอได้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกสืบเนื่องจากบันทึกของเธอ
บันทึกของแอนน์ แฟรงก์ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ 70 ภาษา สถานที่ที่แอนน์ใช้หลบซ่อนตัว
ตั้งแต่ปี 1942 ถึง 1944 เป็นที่รู้จักกันในชื่อห้องลับ และเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ของเรา
ภายในพิพิธภัณฑ์ คุณจะได้เห็นบันทึกต้นฉบับของแอนน์ แฟรงก์ ที่เธอได้เขียนขึ้นในระหว่างที่หลบซ่อนตัวอยู่
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะบอกเล่าเรื่องราวถึงคนแปดคนว่าพวกเขาใช้ชีวิตหลบซ่อนตัว อยู่ได้อย่างไร และใครบ้าง
ที่คอยช่วยเหลือพวกเขา ภาษาที่ใช้แสดงในพิพิธภัณฑ์และงานนิทรรศการคือภาษาดัตช์และภาษาอังกฤษ
เรามี การจัดแสดงห้องลับแบบออนไลน์ ให้ชม (ในภาษาอังกฤษ เยอรมัน และดัตช์)

สถาบันวัฒนธรรมของ Google

ชมนิทรรศการเสมือนทางออนไลน์เกี่ยวกับชีวิตของแอนน์ แฟรงก์ และนิทรรศการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับศตวรรษที่ 20

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำ!

เว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์บ้านแอนน์ แฟรงก์
จัดทาขึ้นเป็นภาษาดัตช์ อังกฤษ เยอรมัน
ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี ใช้เมนูภาษา
และกล่องค้นหาด้านขวาบนเพื่อค้นหาข้อมูล

Leerlingen volgen een educatief programma in het Anne Frank Huis. Studentsare following an educational program in the Anne Frank House.

โปรแกรมสำหรับหมู่คณะ

พิพิธภัณฑ์นาเสนอโปรแกรมต่างๆ
สาหรับกลุ่มโรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้
ยังมีโปรแกรมสาหรับผู้ใหญ่ และ
สาหรับเด็กที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
พร้อมกับพ่อแม่ หรือปู่ย่าตายาย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ

Leerlingen volgen een educatief programma in het Anne Frank Huis. Studentsare following an educational program in the Anne Frank House. ข้อมูลเพิ่มเติม
Anne Frank Huis. Bezoekers in de rij voor het Anne Frank Huis.
Anne Frank House. Visitors waiting in line for the Anne Frank House.

บัตรเช้าชมทางออนไลน์

ซื้อบัตรเข้าชมทางออนไลน์
พิมพ์บัตร และยื่นบัตรได้ที่
ประตูพิเศษทางด้านซ้ายของ
ทางเข้าหลัก ง่ายดาย และ
ช่วยประหยัดเวลา
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ

Anne Frank Huis. Bezoekers in de rij voor het Anne Frank Huis.
Anne Frank House. Visitors waiting in line for the Anne Frank House. ข้อมูลเพิ่มเติม