Tijdens zijn reis hoort Otto Frank van de dood van zijn vrouw Edith.

Terug naar Amsterdam

Carte de Rapatrié Dit document had Otto nodig voor zijn reis door Frankrijk.
  • Printen

In de weken na de bevrijding herstelt Otto Frank langzaam van zijn ontberingen. Op dat moment wordt er in grote delen van Europa nog gevochten. Pas op 21 mei 1945 kunnen Otto Frank en andere gevangenen aan hun terugreis naar Nederland beginnen.

Na de oorlog

De oorlog is voorbij en Otto keert als enige van de acht onderduikers terug

Naar de tijdlijn

Otto Frank

Kom meer te weten over Otto Frank

Meer

Brief aan zijn moeder

Een paar dagen na de bevrijding van Auschwitz schrijft hij in een eerste brief aan zijn moeder in Zwitserland: 'Ik hoop je te bereiken met deze regels die jou en al onze dierbaren het bericht brengen dat ik gered ben door de Russen, gezond ben en vol goede moed en in elk opzicht goed verzorgd. Waar Edith en de kinderen zich bevinden, weet ik niet, we zijn sedert 5 sept. '44 gescheiden. Ik hoorde alleen dat ze naar Duitsland getransporteerd zijn.'

Auschwitz in de sneeuw Op 27 januari 1945 bevrijden Russische soldaten het kamp Auschwitz. Zij treffen slechts 7650 overlevenden aan.

De terugreis

Pas op 21 mei1945 kunnen Otto Frank en andere gevangenen aan hun terugreis naar Nederland beginnen. Een lange terugreis via Odessa, per schip naar Marseille en het laatste stuk per trein en auto. Tijdens die terugreis hoort Otto Frank dat zijn vrouw in Auschwitz gestorven is. Op 3 juni 1945 komt Otto Frank aan in Amsterdam. Hij gaat meteen naar Miep en Jan Gies. Zij zijn dolblij hem weer te zien. Van hen hoort hij dat alle helpers de oorlog hebben overleefd. Over Anne en Margot hebben zij geen nieuws.

Geen huis meer

Otto zegt hier later over: 'Mijn eerste gang was naar Miep en haar man en omdat ik geen huis meer had, bleef ik daar. Toen hoorde ik voor het eerst dat zij en Bep niet gearresteerd waren en dat mijn vrienden Kleiman en Kugler teruggekomen waren uit de kampen. Iedereen had zijn eigen trieste verhalen; zij treurden met mij over de dood van mijn vrouw, maar we hadden nog hoop dat de kinderen terug zouden komen.'

Het Amsterdam van Anne Frank: Otto Frank keert terug naar een voor altijd veranderde stad

Terug naar Amsterdam Tijdens zijn reis hoort Otto van de dood van Edith

Op 3 juni 1945 komt Otto Frank aan in Amsterdam. Hij gaat meteen naar Miep en Jan Gies.

Meer

Op zoek Otto heeft even de hoop dat zijn dochters nog wel leven

Otto Frank doet er alles aan om achter het lot van zijn dochters te komen.

Meer

Otto Frank leest Annes dagboek Hij is bijzonder verrast over zijn dochter

In een brief aan zijn moeder noemt Otto Frank het dagboek voor het eerst.

Meer

Nationaliteit Otto Frank Otto Frank kiest er voor Nederlander te worden.

In de zomer van 1933 wordt Otto Frank als Duits staatsburger ingeschreven in het Amsterdamse bevolkingsregister...

Meer