Bep Voskuijl

Bep (Elisabeth) Voskuijl wordt geboren op 5 juli 1919. Zij wordt ook wel Elli genoemd. Bep is de oudste van een gezin van acht kinderen. De familie Voskuijl is Nederlands hervormd en de kinderen gaan naar christelijke scholen. 'Na de lagere school had Bep diverse baantjes', zo herinnert Willy van der Vennen-Voskuijl zich, haar drie jaar jongere zuster. 'Ze was dienstbode, werkte in een restaurant en op een naaiatelier. Maar dat beviel haar niet, en ze heeft zich via cursussen in de avonduren opgewerkt om volleerd kantoorbediende te worden.'

Vanaf haar achttiende tot haar achtentwintigste jaar is Bep in dienst bij de firma van Otto Frank.Van de voorbereidingen voor de onderduik heeft ze weinig gemerkt. Ze ziet wel dat er meubilair in het achterhuis van het kantoorpand wordt neergezet, maar weet niet waarvoor, totdat Otto Frank haar eind juni 1942 inlicht.

Hulp aan de onderduikers

Bep levert de melk en allerlei andere benodigdheden, ook kleding. Bovendien bestelt zij onder haar eigen naam schriftelijke cursussen voor de onderduikers. Daarmee hebben Anne, Margot en Peter stenografie geleerd. Voor Margot bestelt Bep ook nog een cursus Latijn. Bep eet regelmatig mee met de onderduikers, omdat er bij haar thuis al zoveel monden te voeden zijn.

Meer

Anne schrijft over Bep

Anne Frank schrijft vaak over Bep. Iedere keer als Bep iets bijzonders meeneemt voor Anne, zoals fruit, bloemen, een schrift of een foto van het koninklijk huis, vermeldt zij het in haar dagboek. Anne omschrijft haar als: ‘Vrolijk en goed gehumeurd, gewillig en goedig, dat zijn haar kenmerken.’ Bep gaat vaak op haar vrije dagen met haar vriend naar de bioscoop en bespreekt de filmsterren vooraf uitgebreid met Anne, die goed op de hoogte is van alle recensies.

Meer

Intieme vragen

Anne is zeer geïnteresseerd in haar leven. Bep vertelt over haar belevenissen en gevoelens. Over Anne zegt ze:‘Ofschoon Anne bijna 10 jaar jonger was dan ik, was ik soms bijna geneigd haar ook zaken uit mijn innerlijk leven mee te delen. Ik wist ook, dat zij aan zulke bekentenissen veel waarde hechtte. Ze heeft mij meermalen intieme vragen gesteld.’

Meer

5 juli 1919

Geboren in Amsterdam.

1922-1937

Na de lagere school is Bep eerst dienstbode, later werkzaam in een restaurant en een naai-atelier.

1937

Bep gaat als stenotypiste voor Opekta werken, het bedrijf van Otto Frank.

1938

Bep stelt haar vader voor aan Otto Frank. Haar vader wordt opzichter in het magazijn van Opekta.

Juni 1942

Bep wordt op de hoogte gesteld van de onderduikplannen.

1942-1945

Bep bezorgt de onderduikers o.a. melk, kleding en taalcursussen.

25 mei 1944

Bep verlooft zich met Bertus Hulsman, maar verbreekt de verloving korte tijd later weer.

November 1945

De vader van Bep overlijdt.

15 mei 1946

Bep trouwt met Cor van Wijk. Ze krijgen vier kinderen: Ton, Cor, Joop en Anne-Marie.

1947

Bep neemt ontslag bij Opekta.

1954

Bep is getuige voor het 'Landesgericht’ in Lübeck, (Duitsland). Zij getuigt over de echtheid van het dagboek van Anne Frank in een zaak tegen een aantal mensen die beweren dat het dagboek een vervalsing is.

6 mei 1983

Bep sterft in Amsterdam.

Beps omgeving

Johan Voskuijl Vader van Bep

Johan is als magazijnchef in dienst van Otto Frank

Meer

Miep Gies Echtgenote van Jan Gies

Miep is secretaresse van Otto Franks bedrijf Opekta

Meer

Wat Anne over Bep schrijft

Bep is geen achterhuis-familielid, maar wel een huis- en tafelgenote. Bep heeft een gezonde eetlust. Laat niets staan, is niet kieskeurig. Met alles kan men haar plezieren en dat juist pleziert ons. Vrolijk en goedgehumeurd gewillig en goedig, dat zijn haar kenmerken.