Jan Gies

Net als zijn vrouw Miep helpt Jan de onderduikers in het achterhuis. Via zijn contacten bij de gemeente en zijn betrokkenheid bij het ambtenarenverzet regelt hij bonnen voor eten en kleding en hij komt tussen de middag vaak even op bezoek.

De onderduikers zijn blij dat Miep en Jan zo vaak langskomen. Het is gezellig en zo horen zij het laatste nieuws uit de stad. Hermann van Pels kijkt vooral uit naar de bezoekjes van Jan Gies, omdat die regelmatig sigaretten voor hem meebrengt.

Persoonsbewijs Jan Gies

Andere onderduiker

Wat de bewoners van het achterhuis niet wisten, was dat Miep en Jan thuis ook een onderduiker verborgen hielden. Door hun hulp aan de onderduikers zette het echtpaar hun eigen leven op het spel.

Meer

1-jarig huwelijkfeest

Op zaterdag 18 juli 1942 krijgen Miep en Jan Gies een feestmaal aangeboden in het achterhuis.De onderduikers feliciteren Miep en Jan op deze manier met hun 1-jarig huwelijk. Anne heeft een menukaart getypt op een typemachine van kantoor. Het eten wordt klaargemaakt door Auguste van Pels. Miep en Jan Gies komen vaak langs in het achterhuis.

Meer

Logeerpartij in het achterhuis

Een keertje, op maandag 19 oktober 1942, blijven Miep en Jan Gies een keer slapen in het achterhuis. Zij logeren in de kamer van Anne en Margot, die bij hun ouders op de kamer gaan slapen. Anne vindt het erg gezellig en fijn dat de helpers zo dichtbij zijn. Anne wil graag dat Miep en Jan nog een keer komen logeren, maar als Fritz Pfeffer onderduikt in het achterhuis kan dat niet meer.

Meer

18 augustus 1905

Geboren in Amsterdam.

Jaren dertig

Jan leert Miep Santrouschitz kennen op het werk bij een textielbedrijf. Zij is er typiste en hij werkt er als boekhouder.

Jaren dertig

Jan wordt maatschappelijk werker bij de Amsterdamse Sociale Dienst.

16 juli 1941

Jan en Miep trouwen.

Juni 1942

Otto Frank vraagt Jan of hij wil helpen als hij en zijn gezin gaan onderduiken.

4 augustus 1944

De onderduikers worden gearresteerd. Jan wordt niet meegenomen. Hij ziet vanaf de gracht hoe de onderduikers worden weggevoerd.

Zomer 1945

Otto komt bij de familie Gies wonen. Hij zou zeven jaar bij hen blijven.

13 juli 1950

Zoon Paul wordt geboren.

26 januari 1993

Jan Gies overlijdt.

Jans omgeving

Miep Gies Echtgenote van Jan Gies

Miep is secretaresse van Otto Franks bedrijf Opekta

Meer

Otto Frank Vader van Anne en Margot, echtgenoot van Edith

Otto zet een bedrijf op in Nederland. Hierna kan zijn familie overkomen

Meer

Wat Anne over Jan schrijft

Jan heeft vanmiddag voor de eerste keer sinds lange tijd weer eens iets van de grote wereld verteld. Je had ons achten eens om hem heen moeten zien, het leek sprekend een plaatje: `Als grootmoeder aan het vertellen is.'