Jo Kleiman

Jo Kleiman wordt op 17 augustus 1896 geboren in Koog aan de Zaan. Begin jaren twintig maakt hij kennis met Otto Frank als die een filiaal van de bank van zijn familie in Amsterdam opricht. Als Otto Frank in 1923 Keizersgracht 604 het bankfiliaal opent, benoemt hij Jo Kleiman tot één van de procuratiehouders. Maar de zaken gaan slecht en het filiaal wordt al in 1924 geliquideerd. Jo Kleiman gaat in 1925 voor het bedrijf van zijn broer Willy werken. CIMEX handelt in ontsmettingsmiddelen.

'In 1933', vertelt Jo Keiman, 'stond Otto Frank plotseling weer voor de deur en dat was het begin van onze lange vriendschap.'

Opnieuw vestigt Otto een bedrijf in Amsterdam: een firma die handelt in Opekta en Pectacon. Als het bedrijf eind 1938 naar de Prinsengracht 263 verhuist, treedt Jo Kleiman officieel in dienst als boekhouder van Opekta en Pectacon.

Maagzweer

Jo Kleiman sukkelt met zijn gezondheid. Hij kampt met ernstige maagklachten. Miep Gies denkt dat die klachten te maken hadden met de spanning: 'De dokter kon niet vermoeden dat Kleiman, diepbezorgd over de veiligheid van onze ondergedoken vrienden, een uitzonderlijk zware last van spanning en verantwoordelijkheid had getorst.'

Meer

Waarom geholpen?

Na de oorlog lichtte Jo Kleiman in een radio-interview zijn besluit om te helpen toe. 'De reden dat ik mijn medewerking heb verleend aan de verzorging van Otto Frank en zijn gezin gedurende de periode waarin hij moest onderduiken, is dat ik hem had leren kennen als een serieus zakenman en een zeer fatsoenlijk en hulpvaardig mens, voor welke eigenschappen hij dan ook algemeen geacht is.'

Meer

Rondleidingen

Als Otto Frank in 1953 naar Bazel verhuist, wordt Jo nog meer zijn steun en toeverlaat in Amsterdam. Het bedrijf verhuist en het pand aan de Prinsengracht 263 blijft daarna leeg staan. Jo leidt regelmatig journalisten en andere bezoekers door het achterhuis. Hij raakt intensief betrokken bij de oprichting van de Anne Frank Stichting. Het belangrijkste doel van die Stichting is het behoud van het achterhuis.

Meer

17 augustus 1896

Geboren in Koog aan de Zaan.

1923

Kleiman ontmoet Otto Frank.

Juli 1923

Kleiman trouwt. Op 9 augustus 1925 wordt zijn dochter geboren.

1933

De familie Frank verhuist naar Nederland en Otto Frank zoekt Kleiman op. Ze zijn vanaf die tijd goede vrienden.

1938

Kleiman gaat bij Pectacon werken.

18 december 1941

Otto Frank kan geen directeur van Opekta meer zijn, omdat joden geen eigen bedrijven meer mogen hebben. Kleiman wordt zijn opvolger, maar Otto Frank blijft in het geheim de baas.

6 juli 1942

De familie Frank duikt onder in het achterhuis. Jo Kleiman wordt een van de helpers.

31 maart 1943

Kleiman krijgt een maagbloeding.

September 1943

Kleiman wordt geopereerd.

4 augustus 1944

Jo Kleiman en Kugler worden samen met de acht onderduikers gearresteerd. Allen worden eerst naar het hoofdkwartier van de SD op de Euterpestraat in Amsterdam gebracht. Diezelfde dag gaan Kleiman en Kugler naar de gevangenis op de Amstelveenseweg.

7 september 1944

Kleiman en Kugler worden overgebracht naar de gevangenis op de Weteringschans in Amsterdam.

11 september 1944

Kleiman wordt samen met Kugler gedeporteerd naar het concentratiekamp Amersfoort.

18 september 1944

Het Rode Kruis zorgt ervoor dat Jo Kleiman vanwege zijn slechte gezondheid vrijgelaten wordt uit kamp Amersfoort.

Vanaf 1952

Nadat Otto Frank naar Zwitserland verhuist geeft Kleiman leiding aan het bedrijf Opekta. Tot 1959 leidt hij veel bezoekers rond in het Anne Frank Huis.

28 januari 1959

Jo Kleiman overlijdt in zijn kantoor.

Jo's omgeving

Otto Frank Vader van Anne en Margot, echtgenoot van Edith

Otto zet een bedrijf op in Nederland. Hierna kan zijn familie overkomen

Meer

Victor Kugler Medewerker van Opekta

Samen met Jo zorgt Victor voor de veiligheid en financiering van de onderduik

Meer

Wat Anne over Jo schrijft

Mijnheer Kleiman brengt om de week een paar meisjesboeken voor me mee, aardig is hij toch, hij brengt alles precies op tijd.