Victor Kugler

Victor Kugler werd geboren op 6 juni 1900 in Hohenelbe. Uit zijn geboortebewijs blijkt dat Victor een buitenechtelijk kind was. De naam van zijn vader is niet bekend, zijn moeder Emilie Kugler was naaister in Hohenelbe.Victor is een goede leerling. Hij blinkt uit in godsdienst, aardrijkskunde en geschiedenis, is goed in turnen en rekenen.

Victor heeft na zijn opleiding op een vakschool voor weverij diverse baantjes. Tijdens een montageklus in Utrecht voor de Deutsche Maschinenfabrik leert hij de Nederlandse Laua Maria Buntenbach kennen. Hij vindt ander werk en blijft in Nederland. In 1923 haalt hij zijn diploma Nederlandse Handelscorrespondentie en werkt hij voor een firma die pectine aan jamfabrieken verkoopt. Door de pectinehandel ontmoet Victor Kugler Otto Frank. Hij wordt in 1933 een van de eerste medewerkers in Otto Franks beginnende Amsterdamse Opekta-handel.

In de Oostenrijkse marine

Victor wordt in 1917 matroos in de Oostenrijkse marine en raakt gewond, waardoor hij twee maanden later uit de militaire dienst ontslagen wordt. In november 1918 is de Eerste Wereldoorlog afgelopen. De Europese samenleving is grondig door elkaar geschud. Hohenelbe behoort niet langer tot Oostenrijk, maar tot Tsjecho-Slowakije.

Meer

Op papier eigenaar

Op 10 mei 1940 bezet het Duitse leger Nederland. Joden in Nederland mogen geen eigen bedrijf leiden. Om te verhinderen dat de nazi’s zijn bedrijven overnemen, draagt Otto Frank de directie van zijn bedrijven over aan zijn niet-Joodse medewerkers. Victor Kugler wordt directeur van de specerijenfirma Gies & Co, dat de werkzaamheden van Pectacon voortzet.

Meer

Steun en toeverlaat

Victor Kugler is een belangrijke steun en toeverlaat voor de onderduikers. Otto Frank beschrijft in 1977 hoe hij de onderduikers hielp. ‘Vooral echter heeft de heer Kugler vaak partijen specerijen verkocht zonder de verkopen in de boeken te verantwoorden en heeft ons daardoor geld laten toekomen. Dit was uiteraard belangrijk omdat onze middelen in de loop van de twee jaren opraakten.’

Meer

6 juni 1900

Geboren in Hohenelbe (Oostenrijk), zijn moeder heet Emma, de naam van zijn vader is onbekend.

30 januari 1910

Victor Kugler gaat in Duitsland naar school en haalt in 1916 een diploma op een vakschool voor weverij.

1917

Tijdens de Eerste Wereldoorlog dient hij in de Oostenrijkse marine als matroos.

April 1918

In de oorlog raakt Kugler gewond en wordt hij uit de militaire dienst ontslagen.

1920

Victor emigreert naar Nederland.

Medio jaren '20

Kugler treedt in dienst voor een bedrijf in Utrecht dat pectine verkoopt, een middel waarmee jam gemaakt wordt.

1928

Victor trouwt de Nederlandse Laura Maria Buntenbach.

1933

Kugler treedt in dienst bij Opekta, het bedrijf van Otto Frank.

1938

Oostenrijk sluit zich aan bij Duitsland. Victor krijgt de Nederlandse nationaliteit.

December 1941

Joden mogen in Nederland geen eigen bedrijven meer hebben. Otto Frank draagt zijn directeurschap van Gies & Co over aan Kugler, dat de werkzaamheden van Pectacon voortzet. Maar in het geheim blijft Otto de baas.

6 juli 1942

De familie Frank duikt onder in het achterhuis, Victor wordt een van de helpers.

4 augustus 1944

Kugler wordt samen met de acht onderduikers gearresteerd. Allen worden eerst naar het hoofdkwartier van de SD op de Euterpestraat in Amsterdam gebracht. Diezelfde dag gaan Kugler en Kleiman naar de gevangenis op de Amstelveenseweg.

7 september 1944

Kugler en Kleiman worden overgebracht naar de gevangenis op de Weteringschans in Amsterdam.

11 september 1944

Victor wordt met Johannes Kleiman overgebracht naar het concentratiekamp Amersfoort.

Eind maart 1945

Tijdens een mars ontsnapt Victor Kugler en duikt onder tot het einde van de oorlog.

6 december 1952

De vrouw van Kugler overlijdt.

22 oktober 1953

Victor hertrouwt met Lucie van Langen.

1955

Kugler emigreert naar Canada en werkt daar als elektricien en verzekeringsagent. Ook geeft hij op scholen voorlichting over Anne Frank.

1973

Victor Kugler ontvangt van Yad Vashem de onderscheiding ‘Righteous among the Nations’ voor zijn hulp aan de onderduikers.

14 december 1981

Kugler overlijdt in Toronto (Canada).

Victors omgeving

Otto Frank Vader van Anne en Margot, echtgenoot van Edith

Otto zet een bedrijf op in Nederland. Hierna kan zijn familie overkomen

Meer

Jo Kleiman Boekhouder van Opekta en Pectacon

Altijd vrolijk en opgewekt, ook al wordt hij geplaagd door maagzweren

Meer

Wat Anne over Victor schrijft

Mijnheer Kugler maakt me elke maandag blij als hij de Cinema & Theater meebrengt. Hoewel deze verwennerij vaak als geldverspilling door de onmondaine huisgenoten betiteld wordt, staan ze elke keer weer verbaasd over de nauwkeurigheid, waarmee ik na een jaar nog precies de medespelers in een bepaalde film op kan noemen.