Het dagboek van Anne Frank wordt op 25 juni 1947 gepubliceerd onder de titel ‘Het Achterhuis’.

Het dagboek van Anne Frank verschijnt

  • Printen

In haar dagboek leest Otto ook dat Anne het plan had opgevat om na de oorlog een boek uit te geven over haar tijd in het achterhuis. Ze had zelfs al een flink deel van haar originele dagboek herschreven. Otto Frank aarzelt eerst, maar besluit uiteindelijk toch de wens van zijn dochter te vervullen.

Showcase Anne en haar dagboek

Anne Frank en haar dagboek

Ontdek het verhaal achter het dagboek van Anne Frank.

Naar de website

De publicatie van 'Het Achterhuis'

Otto vervult Anne's wens en publiceert het dagboek

Naar de tijdlijn

Een dagboek als beste vriendin

Anne kan in haar dagboek alles kwijt

Meer

De schrijfster Anne Frank

Leer Anne als schrijfster kennen.

Meer
Otto vertaalt Annes dagboek eerst zelf in het Duits
Een gedeelte van het Duitse typescript van Annes dagboek.

Twee geïnteresseerde historici

De geredigeerde en samengestelde tekst van Otto Frank komt via via in handen van Jan Romein en zijn vrouw Annie Romein-Verschoor, beiden historici. Na enkele vergeefse pogingen van Annie Romein om een uitgever te vinden, schrijft Jan Romein er een kort artikel over. Otto Frank is daarvan niet op de hoogte. Het artikel 'Kinderstem' verschijnt op 3 april 1946 op de voorpagina van Het Parool en een aantal uitgevers raakt geïnteresseerd.

Artikel in Het Parool
Artikel 'Kinderstem' Door historicus Jan Romein in Het Parool van 3 april 1946.

Voor mij is in dit schijnbaar onbetekenende dagboek van een kind alle afzichtelijkheid van het fascisme belichaamd, méér dan in alle processtukken van Neurenberg bij elkaar.

Jan Romein

Uitgeverij Contact

Uitgeverij Contact in Amsterdam trekt aan het langste eind. Op 25 juni 1947 verschijnt 'Het Achterhuis. Dagboekbrieven van 14 juni 1942 tot 1 augustus 1944' in een oplage van 3000 exemplaren. Op verzoek van de uitgever worden er wel enkele passages weggelaten, waarin Anne Frank over haar seksualiteit schrijft. Bovendien brengt de eindredacteur nog een aantal kleine wijzigingen aan. Annie Romein-Verschoor schrijft een inleiding. In zijn agenda noteert Otto Frank op die dag: 'Boek'. Later zegt hij over dat moment: 'Hoe trots zou Anne geweest zijn, als zij dat beleefd had.'

 

 

Otto's agenda met de datum van publicatie gemarkeerd

Schuilnamen

In de uitgave van 'Het Achterhuis' zijn een aantal namen gewijzigd. Anne Frank had bij haar aantekeningen al een lijstje gevoegd met naamsveranderingen met het oog op een mogelijke publicatie. Otto Frank neemt er een aantal over, andere wijzigt hij. In 'Het Achterhuis' zijn de namen als volgt veranderd:

Hermann van Pels = Mijnheer (Hermann) Van Daan
Auguste van Pels = Mevrouw (Petronella) Van Daan
Peter van Pels = Peter van Daan
Fritz Pfeffer = Mijnheer (Albert) Dussel
Victor Kugler = Mijnheer (Harry) Kraler
Johannes Kleiman = Mijnheer (Simon) Koophuis
Bep Voskuijl = Elli Vossen
Miep Gies = Miep van Santen
Jan Gies = Henk van Santen

De eerste uitgave van Annes dagboek

Het dagboek van Anne Frank verschijnt 'Hoe trots zou Anne geweest zijn, als zij dat beleefd had'

Het dagboek van Anne Frank wordt op 25 juni 1947 gepubliceerd onder de titel ‘Het Achterhuis’.

Meer

Reacties op 'Het Achterhuis' Nederland reageert enthousiast en er volgen vertalingen

In 1950 verschijnt 'Het Achterhuis' in het Duits en Frans.

Meer
Toneelstuk

Een toneelstuk en een film Na een toneelstuk volgt in 1958 de verfilming

Echt populair wordt het dagboek van Anne Frank pas nadat het bewerkt is tot een toneelstuk...

Meer
Steve Press als peter in het toneelstuk

800 keer Peter van Daan Steve Press deed in 1956 auditie voor de rol van Peter van Daan

Steve Press heeft in de eerste Broadway-versie van het toneelstuk ‘Het dagboek van Anne Frank’ gespeeld.

Meer
Toneelstuk

Ontvangst in Amerika De eerste confrontatie met het nazi-regime

Na een positieve recensie in de New York Times begint de verkoop van het boek te lopen.

Meer

Otto Frank verhuist naar Zwitserland Hij blijft betrokken bij de Anne Frank Stichting

Tot zijn dood in 1980 beantwoordt hij brieven van lezers van het dagboek

Meer

Nelson Mandela over Anne Frank en haar dagboek

Nelson Mandela vertelt over de kracht die hij uit het dagboek putte toen hij op Robbeneiland gevangen zat

Meer