Het dagboek van Anne Frank krijgt wereldwijd veel positieve reacties.

Reacties op 'Het Achterhuis'

  • Printen

Op 25 juni 1947 verschijnt 'Het Achterhuis. Dagboekbrieven van 14 juni 1942 tot 1 augustus 1944' in een oplage van 3000 exemplaren.

Showcase Anne en haar dagboek

Anne Frank en haar dagboek

Ontdek het verhaal achter het dagboek van Anne Frank.

Naar de website

Nelson Mandela over Anne Frank

Nelson Mandela vertelt over de kracht die hij uit het dagboek putte toen hij op Robbeneiland gevangen zat.

Meer

Vrienden & het Koninklijk Huis

Meteen nadat het is verschenen geeft Otto Frank exemplaren van de eerste uitgave aan zijn familie en vrienden. Ook vrienden en vriendinnen van Anne en Margot, die in het dagboek voorkomen, krijgen 'Het Achterhuis'. Bovendien stuurt hij ook exemplaren naar Gerbrandy, de minister-president van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, en het Koninklijk Huis.

Positieve recensies

'Het Achterhuis' krijgt positieve recensies: 'dit boekje helpt ons weer een weinig aan de mensheid te geloven', 'Hoe scherp een kind kan zien en beoordelen (...), leert ons Het Achterhuis', 'Sinds de bevrijding heb ik nog maar weinig gelezen, zo zuiver, zo ontroerend als dit dagboek van Anne Frank'. De eerste druk is snel uitverkocht, in december 1947 volgt de tweede en in februari 1948 de derde druk van 10.000 exemplaren.

Vertalingen

In 1950 verschijnt 'Het Achterhuis' in het Duits en Frans, twee jaar later is er ook een vertaling in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten te krijgen. Otto Frank vindt het heel belangrijk dat er een Duitse vertaling komt en in 1957 maakt hij zich ook zeer sterk voor een goedkope uitgave van het dagboek in Oost Duitsland. 

Buitenlandse uitgaves van het dagboek

Van de velen die door de geschiedenis heen zich hebben uitgesproken voor de menselijke waardigheid in tijden van groot lijden en verlies, is geen stem dwingender dan die van Anne Frank.

John F. Kennedy, 15 september 1961

Het dagboek van Anne Frank verschijnt 'Hoe trots zou Anne geweest zijn, als zij dat beleefd had'

Het dagboek van Anne Frank wordt op 25 juni 1947 gepubliceerd onder de titel ‘Het Achterhuis’.

Meer

Reacties op 'Het Achterhuis' Nederland reageert enthousiast en er volgen vertalingen

In 1950 verschijnt 'Het Achterhuis' in het Duits en Frans.

Meer
Toneelstuk

Een toneelstuk en een film Na een toneelstuk volgt in 1958 de verfilming

Echt populair wordt het dagboek van Anne Frank pas nadat het bewerkt is tot een toneelstuk...

Meer
Steve Press als peter in het toneelstuk

800 keer Peter van Daan Steve Press deed in 1956 auditie voor de rol van Peter van Daan

Steve Press heeft in de eerste Broadway-versie van het toneelstuk ‘Het dagboek van Anne Frank’ gespeeld.

Meer
Toneelstuk

Ontvangst in Amerika De eerste confrontatie met het nazi-regime

Na een positieve recensie in de New York Times begint de verkoop van het boek te lopen.

Meer

Otto Frank verhuist naar Zwitserland Hij blijft betrokken bij de Anne Frank Stichting

Tot zijn dood in 1980 beantwoordt hij brieven van lezers van het dagboek

Meer

Nelson Mandela over Anne Frank en haar dagboek

Nelson Mandela vertelt over de kracht die hij uit het dagboek putte toen hij op Robbeneiland gevangen zat

Meer