Islamofobie neemt toe, toename extreemrechts straatactivisme en radicaler wordende PVV.

Islamofobie neemt toe

Het probleem van 'islamofobie' is in Nederland afgelopen jaar aanzienlijk groter geworden. Dit betreft niet alleen het negatieve opinieklimaat over moslims, maar ook het toegenomen geweld tegen deze gemeenschap en het meer gedogen van tegen moslims gerichte uitingsdelicten.

Kronieken

Kronieken

Historische overzichten.

Lees meer

Dit is een van de meest in het oog springende bevindingen uit de achtste rapportage van de Monitor Racisme & Extremisme.

Breed scala

In deze achtste rapportage komt verder een breed scala van onderwerpen aan bod, zoals racistisch en extreemrechts geweld, diverse uitingen van rechtsextremisme, de strafrechtelijke aanpak van discriminatie en extremisme, de omgang met extreemrechtse demonstraties, beleid tegen radicalisering en deradicalisering van rechts- en islamitische radicalen.

Juli 2007: Twee moskeeën in Haarlem zijn door onbekenden beklad met racistische tekens en leuzen. Ook werden de ramen van de moskeeën ingegooid met stenen. (Foto: ANP)

PVV extreemrechts

Naast toegenomen islamofobie zijn er twee andere opvallende bevindingen. Zo is het extreemrechtse landschap in Nederland de laatste jaren ingrijpend veranderd, enerzijds door sterk toenemend extreemrechts straatactivisme, anderzijds door de wijze waarop de radicaler wordende Partij voor de Vrijheid zich heeft gemanifesteerd. De PVV kan als extreemrechts worden bestempeld.

Evenwicht

Het evenwicht tussen vrijheid van meningsuiting en bescherming tegen discriminatie is de afgelopen monitorperiode verstoord. Oorzaken zijn gelegen in een veranderend politiek klimaat - kort samengevat: 'je moet kunnen zeggen wat je denkt' - en in neveneffecten van beleid tegen terrorisme en radicalisering.

Inhoud

De redactie van de achtste monitor is in handen van Jaap van Donselaar (Anne Frank Stiuchting en Universiteit Leiden) en Peter R. Rodrigues (Anne Frank Stichting). Verder hebben de volgende gastauteurs meegewerkt: Bob de Graaff en Jan-Peter Loof (beiden Universiteit Leiden), Frank Buijs (†), Marieke Slootman en Jean Tillie (allen Universiteit van Amsterdam), Rita Schriemer en Sara Grunenberg (beiden RADAR Rotterdam), Marija Davidović, Jaap Tanja en Willem Wagenaar (allen Anne Frank Stichting).

Het rapport bevat de volgende hoofdstukken:

 1. Inleiding;
 2. Racistisch en extreemrechts geweld in 2007;
 3. Extreemrechtse formaties;
 4. Grijze Wolven;
 5. Demonstraties van rechtsextremistische groeperingen in Nederland en Duitsland;
 6. Hoe breed? Contraterrorisme- en radicaliseringsbeleid onder de loep;
 7. Respons op extremisme in de regio Rotterdam;
 8. Het extreemrechtse en discriminatoire gehalte van de PVV;
 9. Opsporing en vervolging in Nederland in 2007;
 10. Jurisprudentie racisme en extremisme in 2007;
 11. Deradicalisering van rechtsradicalen en islamitische radicalen;
 12. Slotbeschouwing.

 

Downloaden

Jaap van Donselaar en Peter R. Rodrigues (red.). Monitor racisme & extremisme : achtste rapportage, Amsterdam : Anne Frank Stichting / Universiteit Leiden, 2008. – 304 p. - ISBN: 978-90-8555-004-4

Het rapport is ook digitaal beschikbaar.

Download pdf (2285KB)

Supplement

Willem Wagenaar en Jaap van Donselaar, Monitor Racisme & Extremisme: Racistisch en extreemrechts geweld in 2008, Amsterdam: Anne Frank Stichting / Universiteit Leiden, 2009. - 9 p.

Download (pdf) (70KB)

Bekijk ook

2011: Extreemrechts in Amsterdam Dalende trend

Het algemene doel van dit onderzoek is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de Amsterdamse situatie met betrekking…

Lees meer

2010: Botsing van grondrechten 9e monitorrapportage

In december 2010 werd de negende rapportage van de Monitor Racisme & Extremisme gepubliceerd...

Lees meer

2010: Discriminatie vaak niet gemeld Monitor rassendiscriminatie

Mensen die rassendiscriminatie ervaren, doen hiervan vaak geen melding bij een daarvoor bestemde instantie...

Lees meer
Aanhangers van de Nederlandse Volks-Unie demonstreren in januari 2007 in Apeldoorn

2010: In en uit extreemrechts Complexe processen

Wanneer zij nieuwkomers confronteren met hun eigen negatieve ervaringen blijkt dat zeer overtuigend te werken...

Lees meer
Bij een extreemrechtse demonstratie heeft de politie bepaald dat beledigende symbolen niet getoond mogen worden, waaronder het cijfer '88'

2009: Deradicaliseren in de praktijk Nieuwe aanpak kansrijk

Kan een proces van deradicalisering worden gestimuleerd of ondersteund? Geïnspireerd op buitenlandse ervaringen is in de…

Lees meer

2008: Islamofobie neemt toe 8e monitorrapportage

Het probleem van 'islamofobie' is in Nederland afgelopen jaar aanzienlijk groter geworden...

Lees meer

2007: Bestrijding Prioriteit aanpak discriminatie helpt

Desondanks worden nog te veel klachten van burgers slechts als melding opgenomen of wordt er geen vervolging ingesteld...

Lees meer

2006: Andere aanpak 7e monitorrapportage

Extreemrechtse politieke partijen in Nederland zijn momenteel van weinig betekenis...

Lees meer

2006: Discriminatie ervaringen Monitor rassendiscrimatie

Anders dan vaak wordt aangenomen is men veel eerder geneigd met een discriminatieklacht naar de politie te gaan dan naar…

Lees meer

2005: Lonsdalejongeren Vlag dekt lading niet

Het Lonsdalevraagstuk is primair een probleem van spanningen tussen autochtone en allochtone jongeren...

Lees meer

2004: Van groeiende betekenis 6e monitorrapportage

Dat is de belangrijkste uitkomst van de zesde rapportage van de Monitor racisme en extreem-rechts...

Lees meer

2004: Discriminatie Roma en Sinti Vrijwel niet gemeld

Roma en Sinti in Nederland – in de volksmond 'zigeuners' genoemd – kampen met grotere achterstanden in het…

Lees meer

2003: Toename antisemitisme Minder racistisch geweld

In 2002 is antisemitische geweldpleging in Nederland toegenomen: 46 gevallen tegen 18 in het voorgaande jaar...

Lees meer

2002: Sporen van 11 september 5e monitorrapportage

Het aantal racistische en extreemrechtse incidenten in Nederland is in 2001 sterk gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor,…

Lees meer
Op een demonstratie op de Dam in Amsterdam, april 2000, worden borden meegdragen die zich keren tegen de joodse gemeenschap in het algemeen. Vanwege het antisemitische karakter heeft de politie sommige daarvan in beslag genomen.

2001: Ernstiger incidenten 4e monitorrapportage

Dit blijkt uit de vierde rapportage van de Monitor racisme en extreem-rechts...

Meer

2000: Verdere afkalving 3e monitorrapportage

Het racistisch en extreemrechts geweld neemt toe, aldus de derde rapportage Monitor racisme en extreem-rechts...

Lees meer

1998: Racisme op internet 2e monitorrapportage

Racistische, antisemitische en extreemrechtse groeperingen maken op grote schaal gebruik van internet voor het naar buiten…

Meer
ANTI CD-LEUZE OP MUUR

1997: Terreinverlies extreemrechts 1e monitorrapportage

De extreemrechtse partijen verliezen terrein...

Meer