Anne Frank Stichting: Antisemitisme onder jongeren in Nederland
Verslag van een onderzoek naar oorzaken en triggerfactoren van antisemitisme

Antisemitisme onder jongeren in Nederland

De afgelopen jaren vonden verschillende antisemitische incidenten plaats die toen, en in bepaalde mate nog steeds, zorgen voor onrust in de Nederlandse samenleving. Hoewel de meeste antisemitische incidenten, arrestaties en strafzaken plaatsvonden binnen de voetbalcontext, blijken de antisemitische incidenten gerelateerd aan het Midden-Oostenconflict de meeste impact te hebben.

Oorzaken en triggerfactoren

Om beter zicht te krijgen op de omvang, oorzaken en triggerfactoren van antisemitisme hebben het Verwey-Jonker Instituut en de Anne Frank Stichting in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2400 jongeren op dit onderwerp bevraagd. In deze publicatie vindt u de resultaten, met daarin antwoord op deze vragen:

 1. In welke mate komen antisemitische vooroordelen voor onder welke
  groepen jongeren?
 2. Wat zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan het ontstaan van
  antisemitische vooroordelen onder jongeren?
 3. Welke triggerfactoren leiden tot het daadwerkelijk uiten van
  antisemitisme onder jongeren?
 4. In hoeverre zijn de gevonden factoren die bijdragen aan antisemitische
  vooroordelen en daadwerkelijke uitingen van antisemitisme uniek, in
  vergelijking met factoren die bijdragen aan andere vormen van racisme
  en discriminatie?

Download

Ron van Wonderen, Willem Wagenaar, met medewerking van Freek Hermens en Tom Nijs, Antisemitisme onder jongeren in Nederland: oorzaken en triggerfactoren, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 2015. - 102 p. - ISBN 978-90-5830-681-4

Downloaden (1448KB)

Bekijk ook

Omgaan met complotten in de klas Hoe ga je daar als docent mee om?

Hoe ga je als docent om met een leerling die in complotten gelooft? Wat moet je (niet) doen, wat zeg je terug? De Anne Frank…

Meer

Fancoachproject Educatief clubprogramma voor voetbalsupporters.

Nieuwe aanpak van discriminatie en antisemitisme op de voetbaltribunes.

Meer

Antisemitisme in het voetbal Internationale conferentie

Verslag van een internationale conferentie over voetbalgerelateerd antisemitisme.

Naar het verslag
Op een demonstratie op de Dam in Amsterdam, april 2000, worden borden meegdragen die zich keren tegen de joodse gemeenschap in het algemeen. Vanwege het antisemitische karakter heeft de politie sommige daarvan in beslag genomen.

Moslimjongeren over zionisten en Joden Antisemitisme onder jongeren in Nederland

Verslag van een vervolgonderzoek naar beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden.

Meer

Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs Een onderzoek onder docenten

Bijna twee op de drie docenten geeft aan getuige te zijn geweest van moslimdiscriminatie in de klas.

Meer

Antisemitisme in het voortgezet onderwijs Eindrapport Panteia

Aard en omvang van antisemitische voorvallen onder scholieren.

Meer
Op een demonstratie op de Dam in Amsterdam, april 2000, worden borden meegdragen die zich keren tegen de joodse gemeenschap in het algemeen. Vanwege het antisemitische karakter heeft de politie sommige daarvan in beslag genomen.

Antisemitisme onder jongeren in Nederland Oorzaken en triggerfactoren

Verslag van een onderzoek naar antisemitische vooroordelen en uitingen.

Meer