Verslag van een vervolgonderzoek naar beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden

Moslimjongeren over zionisten en Joden

In het onderzoek naar Antisemitisme onder jongeren in Nederland werden verschillende triggerfactoren voor antisemitisch gedrag geïdentificeerd. Een belangrijke triggerfactor bleken geweldsincidenten tussen Israël en de Palestijnen te zijn.

Opvallende uitkomst van het onderzoek was dat islamitische jongeren daarbij zeer negatief dachten over 'zionisten'. Wat verder opviel was dat deze jongeren tegelijkertijd geen helder beeld hadden wat 'zionisten' precies zijn.

Om daar meer duidelijkheid in te kunnen geven heeft het Ministerie van SZW een vervolgopdracht gegeven aan het Verwey-Jonker Instituut en de Anne Frank Stichting om de vraag te beantwoorden wat de ideeën en beelden zijn die met name islamitische jongeren hebben bij de begrippen zionisme en zionisten en een antwoord op de vraag in hoeverre dit zich mogelijk doorvertaalt in antisemitisme. Die vragen zijn beantwoord in onderstaand rapport.

Download

Ron van Wonderen, Willem Wagenaar, met medewerking van Annemarike Stremmelaar, Nader onderzoek beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 2015. - 43 p.

Download (pdf) (989KB)

Bekijk ook

Omgaan met complotten in de klas Hoe ga je daar als docent mee om?

Hoe ga je als docent om met een leerling die in complotten gelooft? Wat moet je (niet) doen, wat zeg je terug? De Anne Frank…

Meer

Fancoachproject Educatief clubprogramma voor voetbalsupporters.

Nieuwe aanpak van discriminatie en antisemitisme op de voetbaltribunes.

Meer

Antisemitisme in het voetbal Internationale conferentie

Verslag van een internationale conferentie over voetbalgerelateerd antisemitisme.

Naar het verslag
Op een demonstratie op de Dam in Amsterdam, april 2000, worden borden meegdragen die zich keren tegen de joodse gemeenschap in het algemeen. Vanwege het antisemitische karakter heeft de politie sommige daarvan in beslag genomen.

Moslimjongeren over zionisten en Joden Antisemitisme onder jongeren in Nederland

Verslag van een vervolgonderzoek naar beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden.

Meer

Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs Een onderzoek onder docenten

Bijna twee op de drie docenten geeft aan getuige te zijn geweest van moslimdiscriminatie in de klas.

Meer

Antisemitisme in het voortgezet onderwijs Eindrapport Panteia

Aard en omvang van antisemitische voorvallen onder scholieren.

Meer
Op een demonstratie op de Dam in Amsterdam, april 2000, worden borden meegdragen die zich keren tegen de joodse gemeenschap in het algemeen. Vanwege het antisemitische karakter heeft de politie sommige daarvan in beslag genomen.

Antisemitisme onder jongeren in Nederland Oorzaken en triggerfactoren

Verslag van een onderzoek naar antisemitische vooroordelen en uitingen.

Meer