Anne Frank Stichting: Onderzoek naar discriminatie van moslims in het voortgezet onderwijs
Verslag van een onderzoek naar aard en omvang van moslimdiscriminatie in scholen voor voortgezet onderwijs

Discriminatie van moslims in het voortgezet onderwijs

Bijna twee op de drie docenten geeft aan in 2014 getuige te zijn geweest van incidenten in de klas die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie.

Dit blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM onderzoek deed naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs.

Praktijkonderwijs

Docenten die getuige waren van incidenten die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie geven veelal les in het praktijkonderwijs of op het VMBO, in weinig stedelijk gebied (61%). Daders zijn over het algemeen autochtone jongens, slachtoffers zijn meestal jongens van Marokkaanse of Turkse komaf.  Aanleiding voor een incident is veelal (media)aandacht voor overlast en crimineel gedrag van moslims. Ook aandacht voor terrorisme of terroristische organisaties in binnen- en buitenland wordt door docenten als mogelijke aanleiding van de incidenten gezien.

Vergelijkbaar beeld

Uit het onderzoek naar moslimdiscriminatie en uit het onderzoek naar antisemitisme komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Het gaat zowel bij moslimdiscriminatie als bij antisemitisme in de meeste gevallen om beledigingen en scheldpartijen, maar ook ernstigere incidenten zoals vernielingen en mishandelingen komen voor.

Docenten grijpen in

Docenten geven bijna allemaal aan in te grijpen bij discriminatie in de klas (94%). Dit doen ze met name door de daders mondeling terecht te wijzen of in gesprek te gaan met de betrokkenen in de klas. Vrijwel alle docenten geven aan waarde op hun school te hechten aan scholing over goede omgangsvormen, over stereotypering en beeldvorming en het voorkomen van discriminatie en vooroordelen. Meer dan de helft van de docenten wil over deze thema’s zelf ook voorlichting ontvangen. Ook geeft meer dan eenderde aan behoefte te hebben aan informatie over moslims in Nederland en over de religie islam.

Opvallend is dat uit beide onderzoeken naar voren komt dat docenten de problematiek vooral generiek willen aanpakken. Niet de aandacht beperken tot één type discriminatie, maar een algemeen antwoord tegen alle vormen van discriminatie.

Educatieve middelen

Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting: “Wij zullen als Anne Frank Stichting docenten ondersteunen met bestaande en nieuwe educatieve middelen. Het bestrijden van racisme en discriminatie in het algemeen en antisemitisme in het bijzonder is een belangrijke doelstelling van de Stichting.”

Download

Download het rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM onderzoek deed naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs.

Download het rapport (pdf) (652KB)

Bekijk ook

Omgaan met complotten in de klas Hoe ga je daar als docent mee om?

Hoe ga je als docent om met een leerling die in complotten gelooft? Wat moet je (niet) doen, wat zeg je terug? De Anne Frank…

Meer

Fancoachproject Educatief clubprogramma voor voetbalsupporters.

Nieuwe aanpak van discriminatie en antisemitisme op de voetbaltribunes.

Meer

Antisemitisme in het voetbal Internationale conferentie

Verslag van een internationale conferentie over voetbalgerelateerd antisemitisme.

Naar het verslag
Op een demonstratie op de Dam in Amsterdam, april 2000, worden borden meegdragen die zich keren tegen de joodse gemeenschap in het algemeen. Vanwege het antisemitische karakter heeft de politie sommige daarvan in beslag genomen.

Moslimjongeren over zionisten en Joden Antisemitisme onder jongeren in Nederland

Verslag van een vervolgonderzoek naar beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden.

Meer

Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs Een onderzoek onder docenten

Bijna twee op de drie docenten geeft aan getuige te zijn geweest van moslimdiscriminatie in de klas.

Meer

Antisemitisme in het voortgezet onderwijs Eindrapport Panteia

Aard en omvang van antisemitische voorvallen onder scholieren.

Meer
Op een demonstratie op de Dam in Amsterdam, april 2000, worden borden meegdragen die zich keren tegen de joodse gemeenschap in het algemeen. Vanwege het antisemitische karakter heeft de politie sommige daarvan in beslag genomen.

Antisemitisme onder jongeren in Nederland Oorzaken en triggerfactoren

Verslag van een onderzoek naar antisemitische vooroordelen en uitingen.

Meer