Het aantal racistische incidenten in Nederland in 2012 betrof 2077, een toename van ruim 25% ten opzichte van 2011.

Tweede rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld

Het aantal racistische incidenten in Nederland in 2012 betrof 2077, een toename van ruim 25% ten opzichte van 2011. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport 'Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland'. In opdracht van de Anne Frank Stichting verricht het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de politie van overtredingen en misdrijven over deze thema's. Net als uit ander onderzoek blijkt er een relatie tussen veel antisemitische incidenten en voetbal te bestaan.

Stijging

Een stijging van ruim 25% van racistische incidenten in 2012 ten opzichte van 2011 is opvallend. Er is geen eenduidige verklaring voor de stijging te geven. In ieder geval gaat het niet om een andere registratiewijze of meer aandacht voor het onderwerp binnen de politie.

Voetbalgerelateerd antisemitisme

Een ander opvallend gegeven is dat een groot deel van de antisemitische incidenten voetbalgerelateerd is. Het gaat vooral om antisemitische scheldpartijen, waarbij het woord ‘Jood’ in kwetsende zin wordt gebruikt, vaak in relatie tot sentimenten die spelen binnen de Zuid-Hollandse voetbalclubs en Ajax. Antisemitisch schelden vindt vooral plaats in de drie Zuid-Hollandse politieregio’s, zo blijkt uit het onderzoek.

Uit het rapport van juli 2013 van onderzoeksbureau Panteia, dat onderzoek deed naar antisemitisme in het voortgezet onderwijs, kwam naar voren dat voetbalgerelateerd antisemitisme zich ook op middelbare scholen manifesteert.

Educatieve activiteiten

Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting: “We bezien de twee ontwikkelingen met zorg. We willen educatieve aanpakken continueren, zoals educatie over vooroordelen die aan antisemitisme en andere vormen van discriminatie ten grondslag liggen, en tegelijkertijd oplossingen zoeken voor nieuwe problemen, zoals het voetbalgerelateerd antisemitisme op scholen. We overleggen hierover met belanghebbenden, het onderwijsveld, de Joodse gemeenschap, de overheid en voetbalorganisaties, en ontwikkelen nieuwe educatieve middelen.”

Voorbeelden van educatieve activiteiten van de stichting, waaronder ‘Anti-Joodse uitlatingen: educatieve tips voor docenten’, zijn te vinden op www.annefrank.org/educatie.

Download

Het rapport Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland (PDF)

Download het rapport (3450KB)

Bekijk ook

Demonstratie tegen Vluchtelingenopvang

6e rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld over het jaar 2016

In opdracht van de Anne Frank Stichting verrichtte het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de…

Meer

5e rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld over het jaar 2015

In 2015 was sprake van een stijging van racistische incidenten gericht tegen moslims, een groeiende aanhang van extreemrechts en een afname van het aantal antisemitische incidenten.

Meer

4e rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld over het jaar 2014

In 2014 werden 4092 incidenten geteld op het gebied van racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld.

Meer
Aanhangers van de Nederlandse Volks-Unie tijdens een demonstratie in Nijmegen op zaterdag 4 maart, drie dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

3e rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld over het jaar 2013

Van de 4283 incidenten uit 2013 werden door justitie maar 36 incidenten als strafbare discriminatie bestempeld.

Meer

2e rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld over het jaar 2012

Het aantal racistische incidenten in 2012 betrof 2077, een toename van ruim 25% ten opzichte van 2011.

Meer

1e rapportage racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie over de jaren 2010 en 2011

Cijfers over het aantal aangiftes, afdoening, verdachten en aard van de incidenten over de jaren 2010 en 2011.

Meer