Deze website is op 28 april 2010 gelanceerd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Anne Frank Huis als Museum. Onder de naam Virtuele Vleugel van het Anne Frank Huis is het tot stand gekomen met dank aan: BankGiro Loterij, VSB Fonds, Ministerie VWS, Mondriaanstichting en Anne Frank Fonds.

Over deze site

  • Printen

Alle rechten met betrekking tot de inhoud en samenstelling van deze website zijn voorbehouden aan de Anne Frank Stichting, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Anne Frank Stichting is het niet toegestaan om teksten, informatie, software, videobeelden, foto's en/of ander beeld- en/of geluidsmateriaal te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.

Auteursrechten dagboek

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, aanvaardt de Anne Frank Stichting geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schrijf-/typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. De Anne Frank Stichting aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen zijn ontstaan door technische storingen of door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

Auteursrechten

Citatenverantwoording

De citaten van Anne Frank zijn afkomstig uit: Frank, Anne, Het Achterhuis, Dagboekbrieven 14 juni 1942 - 1 augustus 1944. Enige geautoriseerde en vermeerderde editie: Otto Frank en Mirjam Pressler. Negenentwintigste druk, Bert Bakker, Amsterdam, 2003.

Enkele citaten zijn afkomstig uit: De Dagboeken van Anne Frank, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Vijfde verbeterde en uitgebreide druk, Bert Bakker, Amsterdam, 2003.

© Anne Frank Fonds, Basel, voor alle teksten van Anne Frank.

 

Beeldmateriaal

Alle foto's familie Frank: Fotocollectie Anne Frank Stichting (Amsterdam).
Overige foto's:

Algemeen Nederlands Persbureau ANP

Anne Frank Stichting

Aviodrome Luchtfotografie, Lelystad

Ben van Meerendonk / AHF, collectie IISG, Amsterdam

Buddy Elias

Collectie Putman

Conny Braam

Eduardo M. Fraifeld

Gon Buurman

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Westerbork

Imperial War Museum, London

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis IISG, Amsterdam

John van Dam

Linda J. Hirsch

Maria Austria Instituut, Amsterdam

Museum Oorlog en Vrede, Breda

Nationaal Archief

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam

Panstwowe Muzeum Oswiecem Brzezinka

Stadtarchiv Aachen

Spaarnestad Photo, Haarlem

United States Holocaust Memorial Museum, courtesy Mark Chrzanowski

United States Holocaust Memorial Museum, courtesy Marie Ellifritz

UIP

Verzetsmuseum Amsterdam

Viktoriaschule Aachen

Willem Arends

White House/John Fitzgerald Kennedy

Library, Boston, Cecil Stoughton

Yad Vashem, Jerusalem

 

Filmbeelden

Archief Anne Frank Stichting

Video-materiaal afkomstig van de DVD 'The Diary of Anne Frank, beschikbaar gesteld door 20th Century Fox Home Entertainment.

 

De Anne Frank Stichting heeft getracht met auteursrechthebbenden contact op te nemen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Diegenen die menen op illustraties en/of tekst recht te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de Anne Frank Stichting: Postbus 730 1000 AS Amsterdam tel.: 020 - 5567100 fax : 020 – 6207999

 

Anne Frank Stichting

Ita Amahorseija - Programma Manager Virtuele Vleugel Anne Frank Huis

Gerrit Netten - Projectleider beeldresearch & audiovisuele productie

Menno Metselaar - Auteur historisch deel

Fiona van Rees Vellinga - Copywriter

Ton Mascini - Coördinatie Webredactie

Henny Brandhorst - Webredactie

Jan Willem Dammer - Webredactie

Barbara Ennik - Webredactie

Guido Gerrichhauzen - Webredactie

Levien Rouw - Webredactie

Karolien Stocking Korzen- Webredactie

Dolly Amahorseija - Projectassistentie

Francis Nijenhuis - Projectassistentie

 

Vertalers en correctoren

Waltraud Hüsmert - Duits

Tekom Vertalers, Laurence Ranson - Engels

Diego Puls – Spaans

Claude Heurtaux – Frans

Sara Pozza, Massimo Mancini - Italiaans

Rosemarie Still – Correcties Duits

Jan de Wijer - Correcties Nederlands

Redman Institute - Kwaliteitscontrole Engels

 

LBi Lost Boys 

Ellen Hooghiemstra - Creative Director

Martijn de Visser – Lead User Experience Designer

Arthur Clemens – User Experience Strateeg

Jessica Jonker - Senior Projectmanager

 

De website wordt ondersteund door de volgende browsers:

Browser

Besturingssysteem

FireFox 3:

Windows XP SP3, Vista, Mac OSX 10.4, Mac OSX 10.5

Internet Explorer 7 en 8:  

Windows XP SP3, Vista

Safari:

Mac OSX 10.4, Mac OSX 10.5

Om beeld- en geluidsmateriaal af te kunnen spelen heb je Flash nodig: Download Flash 10 

Over deze site Copyrights

Alle rechten met betrekking tot de inhoud en samenstelling van deze website zijn voorbehouden aan de Anne Frank Stichting.

Meer