Copyrights

Copyrights

Alle rechten met betrekking tot de inhoud en samenstelling van deze website zijn voorbehouden aan de Anne Frank Stichting, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Anne Frank Stichting is het niet toegestaan om teksten, informatie, software, videobeelden, foto's en/of ander beeld- en/of geluidsmateriaal te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier.

Citaten Anne Frank
De citaten van Anne Frank zijn afkomstig uit:
- Frank, Anne, Het Achterhuis, Dagboekbrieven 14 juni 1942 - 1 augustus 1944. Enige geautoriseerde en vermeerderde editie: Otto Frank en Mirjam Pressler. Zesendertigste druk, Bert Bakker, Amsterdam, 2005.
Enkele citaten zijn afkomstig uit:
- De Dagboeken van Anne Frank, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Vijfde verbeterde en uitgebreide druk, Bert Bakker, Amsterdam, 2003.
- Verhaaltjes, en gebeurtenissen uit het Achterhuis; Cady's leven / Anne Frank ; tekstverz. en inleid. door Gerrold van der Stroom. Derde druk, Bert Bakker, Amsterdam, 2005.
© Anne Frank Fonds, Basel, voor alle teksten van Anne Frank.

Beeldmateriaal familie Frank
Alle foto's familie Frank: © Anne Frank Stichting, Amsterdam & Anne Frank Fonds, Basel.

Foto
Aviodrome
bpk
Bundesarchiv [Wikimedia Commons]
Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main
Imperial War Museum
Maria Austria Instituut
Nederlands Fotomuseum
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Spaarnestad Fotoarchief
Stadsarchief Amsterdam
Tropenmuseum (KIT)
United States Holocaust Memorial Museum
Verzetsmuseum Zuid-Holland
Yad Vashem

Film
Anti-Defamation League
AVRO
Bundesfilmarchiv/Transit Film
Imperial War Museum
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Geluid
Deutsches Rundfunkarchiv
Imperial War Museum
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Muziek
Alle muziek gecomponeerd door Mark Isham

"Childhood Story" & "You're a Lousy Mother" from the motion picture "My One and Only"
Published by XHMHX Music (ASCAP) & Earle Tones Music (ASCAP)

"Nell" & "Makin’ Love" from the motion picture "Nell"
20th Century Fox

"JV Practice" & "3M3ORD" from "Gracie"
Ownership Mark Isham

"La Valse Moderne" from "The Moderns"
Alive Entertainment, Los Angeles, CA

"Heartbroken" from "The Cooler"
Ownership Mark Isham

music form the motion picture "Mrs. Soffel"
EMI APRIL MUSIC INC., EMI MUSIC PUBLISHING New York, NY

"The Schoolbus T88" & "At First Sight" from the motion picture "At First Sight"
Lions for Lambs, Firefight, Remember 9-11
The Mindless Menace of Violence from the motion picture "Bobby"
MGM Music, Los Angeles, CA

Materiaal uit andere archieven
Met name voor materialen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog is gebruik gemaakt van de archieven van derden. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we je naar www.annefrank.org

Niet genoemd?

De Anne Frank Stichting heeft getracht met auteursrechthebbenden contact op te nemen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Diegenen die menen op illustraties en/of tekst recht te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de Anne Frank Stichting:
Postbus 730
1000 AS Amsterdam
Tel.: 020 - 5567100
Fax : 020 – 6207999