De Berlijnse muur

  • Printen

Met de hulp en steun van zijn bezettende machten wordt West-Duitsland welvarend, terwijl praktisch het tegenovergestelde werkelijkheid was in Oost-Duitsland. Hier haperde de economie en werden individuele vrijheden drastisch ingeperkt.

De relatie tussen de Sovjet-Unie en de andere geallieerde machten die Duitsland en Berlijn in vier bezettingszones verdeeld hadden, verslechterde snel. Hoewel een uiteindelijke hereniging van Duitsland in eerste instantie de bedoeling was, zorgde de nieuwe verhoudingen tussen de geallieerden in Duitsland voor een situatie van West versus Oost, democratie versus Communisme.

Deze zelfde tweedeling in West en Oost deed zich voor in Berlijn. Berlijn lag geheel in de Sovjetzone, en veel van de mensen die ontsnapten waren jonge, hoogopgeleiden. Aan het begin van 1960 moest Oost-Duitsland dringend een halt toeroepen aan deze exodus. Het was duidelijk dat het lek hem zat in het feit dat Oost-Duitsers gemakkelijk toegang hadden tot West-Berlijn. In een wanhopige poging zijn burgers te behouden, besloot Oost-Duitsland een muur te bouwen om te voorkomen dat ze de grens overstaken.